extratid.


Inte alltid, men ibland. Då är det himla härligt att ta fel på tiden!
Efter en förmiddag med gymmande följt av pluggande i biblioteket, prinspromenad, & att
stå på bryggan och bara andas och hämta ny energi, så trodde jag att klockan närmade sig femton.
När den sedan bara var strax efter tretton kändes det som att jag vunnit ett par timmar, inte alls fel såhär i tentatider!
Mycket psykologikunskap är det som ska matas in, men på något vis så ska jag lyckas.
Allt går!

Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *