Tag Archives: high sensitive personality

det är inte fult att känna.

När jag var liten kunde jag ofta känna mig ledsen, utan att jag visste varför. Det kom ofta på kvällarna, och jag kunde börja gråta utan någon specifik anledning. Min mamma frågade självfallet varför, men jag hade sällan något konkret svar, jag kände mig ju bara ledsen. Jag har från omgivningen alltid fått höra att...

Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *